Ready to Vote 2017

ready to vote

 

Sgoilearan AS5 & 6 Nuadh-Eòlas a’ brosnachadh sgoilearan gus clàradh airson bhòtadh.

S5 & 6 Modern Studies pupils encouraging pupils to register to vote.

 

 

#deiseilairsonbhòtadh  Tha Taghaidhean airson Comhairlean Ionadail a’ gabhail àite air an 4mh den Chèitean. Seo a’ chiad Thaghaidhean Comhairle aig am faod daoine a tha 16 agus 17 bliadhna a dh’aois bhòtadh. Feumaidh tu clàradh airson bhòtadh ro 17mh An Giblean. ‘S urrainn dhut clàradh airson bhòtadh an-seo: gov.uk/register-to-vote.  Tha barrachd fiosrachaidh mu na Taghaidhean air a thaisbeanadh ann an Roinn nan Cuspairean Sòisealta.

 

#readytovote  Local Council Elections are being held on the 4th of May.  This will be the first council elections at which 16 & 17 year olds can vote.  You must register to vote by the 17th of April. You can register to vote here: gov.uk/register-to-vote. There is additional information about the elections on display in the Social Subjects Department.

 
Joomla Templates by Joomlashack